система за качество

юли 17, 2022 | Новини

От 14.07.2022 АЛДЕНА е горд притежател на сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2015 в областта на Директен внос и търговия на едро с медицински изделия, консумативи и Лични Предпазни Средства.

Всяка следващата стъпка, която предприемаме, цели оптимизиране и проследяемост на бизнес процесите, което да гарантира на нашите многобройни партньори от България и Европа отлични продукти от селектирани производители и качествено обслужване.